Prosjektet er etablert med mål om å styrke bransjenes konkurranseevne gjennom å utvikle digital kunnskap for bedre, smartere og mer kostnadseffektive bygninger.

I Norden er vi dyktige på å utnytte digitalisering i ulike former i byggeprosjekter. Samtidig varierer kompetansen mellom landene. Gjennom prosjektet vil vi bygge kompetanse og nettverk i felleskap, med mål om å styrke vår konkurranse i møtet med økt global konkurranse. Spesifikke mål er redusert byggetid, reduserte byggekostnader, samt reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader gjennom brukerstyrt design.

Det skal gjennomføres 7 workshoper (fra lunsj til lunsj) i perioden 2019-2021 hvor temaene følger fremdriften/utviklingen i 2-3 byggeprosjekter. I tillegg er det en egen workshop om hvordan flytte erfaringer fra nybygg til renoveringsprosjekt, samt en workshop om hvordan en kan sikre at erfaringer fra dette prosjektet videreføres i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

NESO er prosjekteier i prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen". Fjorten utbyggere (kommuner) er prosjektpartnere, herunder Bodø, Alta, Tromsø, Bardu, Rana, Luleå, Älvsbyn, Gällivarre, Kalix, Uleåborg, Kokkola, Ii, Rovaniemi og Rahee.

Vi inviterer alle faggrupper innenfor bransjen til å delta!

Kostnad for deltakelse:

Kr 15 000,- per bedrift, samt reise- og oppholdskostnader for inntil to deltakere. Med utgangspunkt i tema for de ulike workshopene kan bedriften variere hvem som deltar. Prisen inkluderer deltakelse for alle workshopene.

 

Informasjon og påmelding:

Kontakt prosjektleder Hans Kristian Elverland Henriksen i Bedriftskompetanse AS, tlf. 456 18 397, e-post: hkh@bedriftskompetanse.no.