"Jeg opplevde denne veiledningen som både nyttig og opplysende. Tilbakemeldingen gjorde at jeg var trygg på mitt valg av yrke, men viste også at jeg hadde en annen side som jeg hadde glemt litt av. Gjennom en varm og informativ samtale vet jeg at hvis jeg ønsker å bytte karriere så har jeg flere ben å stå på." 

Skoleleder, utdanningssektoren 

 

"Profråd sin kartlegging var veldig verdifullt for meg. Testen spurte spørsmål som jeg ikke hadde vurdert før, og ga meg mye innsikt på hvilke ting jeg syntes er viktig og uviktig når det kommer til valg av karriere. Den ga meg beskrivelser om hvordan jeg tenker og arbeider på, på en måte som ga meg innsikt i prioritetene mine og personligheten min. Samtalen om kartleggingen etterpå fikk meg til å ha et klarere bilde for hva resultatene mine betydde for meg spesifikt, samtidig som det ga en lang liste over interessante yrker som passer personlighetstypen min, som jeg før ikke hadde vurdert eller visste eksisterte. Kartleggingen har vært veldig verdifull for meg i mine valg fremover for utdanning og karrierevalg." 

Mann, 22 år 

 

"Jeg opplevde kartleggingen som veldig nyttig og et godt utgangspunkt for refleksjon rundt veien videre. Flott med en profesjonell samtalepartner som stiller de riktige spørsmålene som kan bringe meg videre i tankeprosessen på en konstruktiv måte." 

Kvinne, 55 år  

 

"Jeg er svært fornøyd med karriereveiledningen fra Mailinn ved Bedriftskompetanse. Med bakgrunn i kartleggingsverktøyet fra Profråd mottok jeg en individuelt tilpasset rapport som dannet bakgrunnsteppet for gode refleksjonssamtaler om blant annet hvilke faktorer som gjør at en jobb engasjerer meg, hvordan jeg tar beslutninger og mine sterke og svake sider i arbeidsrelasjoner. Kandidatrapporten er tydelig om faktorene som ligger til grunn for at en jobb er motiverende, men heller enn å plasseres i en ekskluderende boks av riktige og gale yrkesvalg, blir man rustet til å kritisk vurdere enhver stilling med tilhørende kontekst, miljø og normer. Kombinasjonen av et solid verktøy og Mailinn som en dyktig veileder som stiller gode spørsmål og tilrettelegger for gode refleksjoner har ført til at jeg allerede har anbefalt Bedriftskompetanse til flere i mitt nettverk." 

Administrativ leder, utdanningssektoren