HR-direktør Norges sjømatråd

Som HR-direktør skal du bidra aktivt til utvikling og ivaretakelse av Sjømatrådets organisasjon og strategi. Du vil rapportere til adm. direktør og være del av Sjømatrådets ledergruppe. Her vil du ha en viktig rolle som støttespiller i arbeidet med strategi, organisasjons- og kompetanseutvikling, rekruttering og personaloppfølging. 

Vi søker deg som er kompetent og motivert for å ivareta følgende ansvar:

 • Bidra til vår virksomhetsstrategi, med særlig ansvar for at HR-perspektivet ivaretas
 • Være en viktig ressurs for lederstøtte og lederutvikling
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av organisasjonen gjennom HR-arbeid som bygger opp under virksomhetsstrategi
 • Være pådriver for at vi holder et nivå på organisasjon og kompetanse som skal til for å nå målet om å være verdens beste markedsfører av sjømat, herunder utvikling og implementering av personal- og rekrutteringsstrategi
 • Være en pådriver for at vi utvikler en kultur som bidrar til at vi når våre mål
 • Sikre at våre HR-prosesser er moderne og oppdaterte
 • Ivareta utstasjonerte ansatte og lokalansatte i utlandet, fra et HR-perspektiv
 • Sikre god internkommunikasjon
 • Ledelse av vårt beredskapsteam

Det er viktig for oss at du samarbeider og kommuniserer godt. Du er klok i hvordan du bygger og vedlikeholder relasjoner, og kommuniserer godt med ansatte på alle nivåer. Din kompetanse synliggjøres gjennom trygghet og selvstendighet i rollen. God struktur og prioriteringsevne, kombinert med en metodisk og analytisk tilnærming, gjør at du evner å balansere stillingens strategiske og operative fokus. Gjennom å være proaktiv, serviceinnstilt og løsningsorientert evner du å ivareta bredden i vår distribuerte organisasjon.

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid
 • Erfaring fra strategi- og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Gjerne ledererfaring, men det er ikke et krav
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Adm. direktør, Renate Larsen, tlf. 975 44 119
 • Bedriftskompetanse AS v/Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318

Søk stillingen her. Søknadsfrist: 19. desember 2021

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapingsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.

Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres gjennom en lovpålagt avgift på eksport av norsk sjømat. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og tretten kontorer i utlandet.