Mål med programmet:
  • Styrket felles forståelse av organisasjonens strategiske behov og utfordringer
  • En samkjørt ledergruppe som fatter og implementerer bedre beslutninger
  • Bedret prioriterings- og gjennomføringsevne
  • Styrket forståelse av egen lederfunksjon og arbeidssituasjon
  • Økt bevissthet rundt egne holdninger, verdier og personlige egenskaper som grunnlag for personlig trygghet
  • Styrket læringsevne, samt struktur og kultur for utvikling

Programmet er samlingsbasert og gjennomføres i et bredt utvalg av ledergrupper i offentlig og privat sektor. Innhold tilpasses din virksomhet og vi anvender ulike pedagogiske metoder og virkemidler for å imøtekomme den enkeltes lærestil. Individuell veiledning og oppfølging mellom samlingene inngår også i programmet.