Vilje og mot til utvikling i nord!

Gjennom solid kompetanse på fag, regional kunnskap og praktisk erfaring, kombinert med et sterkt resultatfokus, bidrar vi til utvikling av:

  • Medarbeidere og ledere - som individer og fellesskap
  • Virksomheter i privat og offentlig sektor
  • Næringer og lokalsamfunn

Vi er et kompetent, stolt og engasjert utviklingsmiljø, i og for Nord-Norge. Samtidig er vi en nasjonal aktør på flere av våre tjenesteområder. Vår styrke ligger i laget - der bredden i våre spisskompetanser møtes og skaper utvikling og resultater, sammen med våre kunder.

Det evner vi gjennom:

  • Effektfokus - utvikling og implementering av robuste løsninger som fungerer i hverdagen
  • Praktisk tilnærming og erfaring med målrettet metodikk
  • Solid regional kunnskap og kontekstforståelse
  • God samhandling i prosjektet
  • Lærings- og utviklingsfokus - for kundene og oss selv
  • Team med spisskompetanse og engasjement for oppgaven
  • Ærekjære medarbeidere med solid faglig integritet

Bedriftskompetanse AS er lokalisert i Hammerfest, Tromsø, Narvik, Bodø og Mo i Rana.

Bedriftskompetanse AS er del av, og i sin helhet eid av, konsernet Arvid Jensen AS. Arvid Jensen AS er en solid og langsiktig eier, hvor konsernet har en egenkapitalandel på 47 prosent.