Vår tilnærming til næringsutvikling tar utgangspunkt i et godt samspill mellom næringsliv, offentlig sektor og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Vi kan bistå med:
  • Utvikling av strategiske nettverk
  • Helhetlig reisemålsutvikling
  • Omstillingsprosesser som følge av nedbygging av sentrale institusjoner eller nøkkelbedrifter
  • Økt samarbeid mellom det offentlige og private bedrifter i løsningen av viktige samfunnsoppgaver
  • Kompetansebasert næringsutvikling
  • Kulturbasert næringsutvikling

Vår kompetanse gir et solid fundament for målrettet næringsutvikling. Vi bidrar med analyse, prosess- og prosjektledelse, samt bistår med finanseringssøknader ved behov.