Enten det gjelder forberedelser for uønskede hendelser eller håndtering når krisen inntreffer - vi bistår fra innledende risiko- og sårbarhetsanalyser til operasjonell krisehåndtering.

Kriser som alvorlige ulykker, dødsfall, sykdom, økonomisk mislighold eller trusler defineres gjennom at de skaper uønskede og negative konsekvenser, for organisasjon og individ.

Virksomhetens evne til å håndtere uønskede hendelser henger tett sammen med hvor godt forberedt den er. Helhetlig sikkerhetskultur, etablerte rutiner og planverk, samt systematisk opplæring og trening på relevante scenarier er alle viktige virkemidler for å redusere risiko og øke sannsynligheten for at kriser håndteres på en god måte.

Vi har kompetanse til å bistå gjennom hele prosessen for å sikre nødvendig sammenheng og kvalitet:

1. Oversikt

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

2. Forebygging

  • Tiltak som reduserer sannsynlighet for uønskede hendelser

3. Beredskap

  • Utvikling av planverk for krisehåndtering og beredskap
  • Opplæring og trening

4. Krisehåndtering

  • Organisering
  • Kriseledelse
  • Skadehåndtering
  • Mediehåndtering
  • Informasjon og støtte til berørte