Vi leverer:
  • Helhetlig tilnærming i den innledende behovsanalysen
  • Annonserådgivning og skreddersydd medieplan
  • Solid metodikk og vurderingskompetanse i alle faser av rekrutteringsprosessen
  • Aktivt kandidatsøk som tiltrekker de rette kandidatene
  • Grundig kvalitetssikring av kandidatenes kompetanse, egenskaper og holdninger
  • En profesjonell ivaretakelse av kandidatene
  • Bistand i integrering, utviklingsplan og oppfølging

Vi kan bistå gjennom hele rekrutteringsprosessen eller i faser med særskilte behov. Vårt rekrutteringsteam har dybdekunnskap fra en bredde av bransjer, vi kan aktuelt regelverk for rekruttering til offentlig sektor, og er sertifisert i flere typer personlighets- og atferdstester.