Vi er opptatt av å skape en positiv prosess som utløser potensial og handlekraft, hvor resultatet er en personlig og gjennomførbar handlingsplan. Prosessen klargjør dine mål og hvordan du skal lykkes i å nå dem!

Vi setter fokus på:
  • Hvor er du i dag? Kartlegging av ønsker, kompetanse og egenskaper.
  • Hvor vil du? En grundig drøfting rundt valgene for fremtiden.
  • Hvordan komme dit du vil? Vi utarbeider en handlingsplan.
  • Oppfølging - vi støtter deg i gjennomføringen!

Med bakgrunn i vår erfaring tilbyr vi et konsept som gir en grundig prosess for å finne veien videre, og vi tilpasser den gjerne etter dine ønsker. Omfang og pris avklarer vi før oppstart av samarbeidet.