Et utvalg analyser vi utfører for våre kunder:
  • Næringsanalyser, eksempelvis Konjunkturbarometeret for Nord-Norge
  • Regionale næringsanalyser som fokuserer på nærings- og bosettingsstrukturer, utviklingstrekk og konsekvenser i kommuner og regioner
  • Markedsanalyser som beskriver markedsstørrelser, konkurranseforhold, utviklingstrekk og andre relevante forhold
  • Økonomiske analyser, herunder også kommunaløkonomiske
  • Ståstedsanalyser i forkant av omstillingsprosesser
  • Samfunnsregnskap for bedrifter og større virksomheter

Basert på solid faglig metodikk skreddersyr vi analyse og rapport ut fra din virksomhets behov. På noen områder samarbeider vi også med komplementære fagmiljøer, særlig innenfor makro- og samfunnsøkonomi.