Beredskapsplan

Situasjonen vi som samfunn nå står i er unik i historisk sammenheng. Vi har få, hvis noen, lignende situasjoner å sammenligne med. Som nasjon har vi opplevd både kriger, epidemier og kriser tidligere, men i nyere tid har vi aldri vært i en situasjon som er så omfattende og lammende for virksomheter – både private og offentlige. Så hva gjør vi når vi ikke har erfaringer å bygge på, utviklingen i situasjonen er høyst uviss og ingen kan si noe om varigheten?

Proaktiv beredskapsledelse og verstefallstenkning

Proaktivitet er viktig i all beredskapsledelse. Proaktivitet sikres gjennom at beredskapsledelsen fokuserer potensialet i situasjonen. På denne måten fremtvinges en fremtidsorientert beslutningsprosess gjennom en form for «verstefallstenkning». Et fremtidsorientert fokus bidrar til at beredskapsledelsen kan styre utviklingen i beredskapssituasjonen, og ikke bare reaktivt handle på historisk informasjon som tilfaller dem.

Verstefallstenkning bidrar til at ny informasjon om negativ utvikling ikke skal medføre behov for eskalering av responsen. Dette som følge av at beredskapsledelsen da ligger i forkant – har mobilisert ressurser og iverksatt tiltak for å forhindre og begrense den potensielle situasjonsutviklingen.

De proaktive prinsipper

Proaktiv beredskapsledelse, gjennom å håndtere konsekvenspotensialet, vil medføre etterlevelse av de proaktive prinsipper:

  • Sikker usikkerhets-prinsippet: Man mobiliserer alltid ressurser og iverksetter tiltak, selv om tilgjengelig informasjonen gjør det usikkert om mobilisering og iverksettelse av tiltak egentlig er nødvendig. Er du usikker? Da er du sikker – mobiliser!
  • Moderat overreaksjons-prinsippet: Man varsler/mobiliserer alltid ressurser ut ifra verstefallstilfellet. Det er lettere å demobilisere ressurser det likevel ikke er behov for, enn det er å øke mobiliseringen/innsatsen når behovet allerede har oppstått.
  • Første informasjons-prinsippet: Vær alltid i forkant med å ha formulert forslag til frigitt informasjon, slik at den kan formidles raskt og forut for andre kilder, i fall en negativ situasjonsutvikling. Man bør tilstrebe å selv gi ut informasjon om negativ utvikling i en krise.

 

Trenger du gode råd, mer kunnskap eller kapasitet for håndtering av situasjonen?

Vi har rådgivere som kan bistå i pågående kriseledelse – med gode råd for prosessgjennomføring, nødvendige analyser, samt beredskapssystemer for håndtering.

Kontakt gjerne Kjetil Woje for en uforpliktende samtale rundt hvordan vi kan bidra - tlf. 918 89 694, e-post: kw@bedriftskompetanse.no.