Å få en god start som nye kollegaer er viktig. Da Lars Henrik Lauritzen, daglig leder i Bodø Røde Kors, skulle ønske sin nyansatte leder for Fellesverket velkommen, var det viktig for han å sikre gode og gjensidige forventningsavklaringer. Han engasjerte vår seniorrådgiver Eivind Hellevik som fasilitator for prosessen. 

Så, hva satt de igjen med?

 

Det var meget lærerikt! Jeg lærte mer om min leder, men også om meg selv. Jeg ble satt i en posisjon hvor jeg måtte tenke på hva mine styrker og svakheter er, men også hva jeg forventer og krever av de rundt meg, for å gjøre jobben min best mulig. - Selveste Magnus Heieraas, leder Fellesverket, Bodø Røde Kors

 

Prosessen med Eivind oppleves i ettertid som "must do" når nye ansatte og ledere skal sette retning og starte opp et samarbeid - enten arbeidsforhold eller endring av strategi, mål og retning. Jeg fikk fortalt Selveste Magnus forventninger til visjonen, til holdninger og til daglig arbeid og planleggingen. Vi ble godt kjent med hverandre, og det var både godt og viktig å få tilbakemelding fra Selveste Magnus på hva han har behov for, for å oppfylle forventningene. Eivind er en meget profesjonell og dyktig rådgiver, som vet å sette fokus på det mellommenneskelige, men også det profesjonelle. - Lars Henrik Lauritzen, daglig leder, Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors - onboarding