I samarbeid med Innovasjon Norge, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune tilbyr vi tjenesten Strategisk forretningsstøtte, som gir behovstilpasset støtte til den enkelte bedrift, der bedriftens spesifikke behov og mål matches med prosjektets nettverk for skreddersydde møter med potensielle kunder eller partnere. 

Målgruppen for Strategisk forretningsstøtte er bedrifter i Nord-Norge som har et vekst- og/eller eksportpotensial og som ønsker å kartlegge muligheter for forretningssamarbeid i de nordlige delene av Sverige og/eller Finland.

Du finner informasjonen du trenger på Digi-AEC sin nettside.