Hrgraf

Vi har nå hatt en gjennomgang av evaluering fra deltakere, foredragsholdere, leverandører og intern gjennomgang. Hovedtrekkene fra dette viser at:

  • Deltakerne opplevde stor overføringsverdi til egen virksomhet
  • At tema som ble tatt opp var aktuelle
  • At det var høy kvalitet på foredragsholderne
  • At konferansen var et etterlengtet initiativ for HR profesjonen i Nord Norge.

Styret i Bedriftskompetanse har derfor besluttet at konseptet skal videreføres og det skal jobbes mot en mulig ny HR-konferanse i Nord-Norge 2021.

Vi vil bruke Facebooksiden til konferansen til fagartikler og til informasjon om aktiviteter i 2020. Følg oss gjerne her og delta i diskusjoner der du kjenner et engasjement.