Arbeidsledigheten i Bodø er historisk lav på 1,1 prosent. Behovet for å beholde og rekruttere ny arbeidskraft har aldri vært større. Med dette som bakteppe lanserer Bodø Næringsforum Bodøs første HRM-Dag. Dette i samarbeid med hovedpartnerne HRM Norge og SpareBank 1 Nord-Norge, og fagpartnerne Bedriftskompetanse AS og Nordnorsk Lederutvikling.

En god introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling, er essensielt for å fremme et positivt arbeidsmiljø. Dette bidrar igjen til økt bolyst og trivsel i regionen. Derfor er disse aspektene spesielt i fokus under årets HRM-Dag. 

Dagen retter seg inn mot alle som jobber med mennesker, og er like relevant for ledere og mellomledere.

HRM-Dagen arrangeres 25. oktober 08:30 - 14:00, Energihuset - Jernbaneveien 85.

Du finner program, presentasjon av foredragsholderne og mer informasjon her