karriereveiledning

Hvorfor karriereveiledning?

Uavhengig av alder og livsfase kan det å ta valg relatert til utdanning og jobb oppleves utfordrende. Forandringer skjer hele tiden. Arbeidslivet er i endring, samtidig som vi endrer oss som mennesker i forbindelse med livets ulike faser. Slike forandringer skaper gjerne både nye behov og nye mål.

Karriereveiledning passer både for deg som har klare mål for hvor du vil, og for deg som er usikker på veien videre. Et viktig mål for veiledningen er å gjøre deg bevisst på dine muligheter. Gjennom målrettede samtaler hjelper vi deg til å gjøre de gode valgene for å nå dine mål i arbeidslivet. Dette basert på kunnskap om dine verdier og motivasjon, dine interesser, din kunnskap, dine ferdigheter og egenskaper.

I samtalene gir vi informasjon og veiledning, samt bruker gjerne ulike kartleggingsverktøy som grunnlag for nye refleksjoner. Vår erfaring er at slike verktøy legger til rette for en modningsprosess, som igjen bidrar til styrket forståelse av dine muligheter og mer bevisste valg.

Hvordan jobber vi med karriereveiledning?

Veiledningen tar utgangspunkt i din situasjon og dine behov. Vårt fokus er å skape en positiv prosess som utløser potensial og handlekraft, og hvor resultatet er en personlig og gjennomførbar handlingsplan. Prosessen klargjør dine mål og hvordan du skal lykkes i å nå dem.

Veiledningsprosessen består gjerne av følgende faser:

  1. Vi blir kjent og avklarer forventninger til hverandre
  2. Hvor er du i dag? Vi kartlegger ønsker, kompetanse og egenskaper
  3. Hvor vil du? Vi bestemmer mål og innhold for veiledningen
  4. Hvordan komme dit du vil? Vi utforsker handlingsalternativer og utarbeider en handlingsplan
  5. Oppfølging – vi støtter deg i gjennomføringen

Veiledningen kan gjennomføres gjennom fysiske møter og/eller digitalt.

Nysgjerrig på om karriereveiledning er noe for deg?

Ta gjerne kontakt med en av våre seniorrådgivere for en uforpliktende prat.