Drømmescenario

Innovasjon i undervisnings- og oppvekstfunksjoner

Prosjektet har i alt fem effektmål, hvor et av målene er innovasjon i kommunenes undervisnings- og oppvekstfunksjoner. I dette arbeidet har det vært viktig å involvere barn og unge. De har derfor hatt sine representanter i styringsgruppen, samtidig som elevråd og ungdomsråd har deltatt i prosjektarbeidet.

Barnas drømmer for fremtiden

Barnekonvensjonen er tydelig på barns rettighet til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. Dette har stått sentralt i arbeidet for kystbarnas beste. Eksempelvis har barna gjennom tegninger illustrert sine drømmer for deres fremtidige hverdag i barnehagen og skolen. Under finner du et lite utvalg av deres drømmer.