Ordførerne leder arbeidet i en egen styringsgruppe. Der sitter også Fylkesmannen i Troms og Finnmark som finansierer prosjektet med en total ramme på ca. 2 millioner kroner. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er prosjektleder for Menon Economics.

- Mange aktører er allerede involvert i forskjellige utviklingsprosesser i vår region og det gjøres mye godt arbeid. Med dette prosjektet ønsker vi nye innfallsvinkler og nye forslag som kan bidra til større nasjonal oppmerksomhet, sier ordfører Wenche Pedersen i Vadsø.

Pedersen forteller at målsettingene handler både om å etablere et kvalitativt bilde av nasjonale og internasjonale vekstmuligheter, og gi råd om hvordan mulighetene kan realiseres.

- Vi ønsker en strategi som framhever Varanger sine fordeler som næringsregion og et godt sted å jobbe og bo. Tanken er at det kunnskapsgrunnlaget vi får fram både skal brukes av den enkelte kommune og i fellessatsinger. I prosessen legger vi opp til bred dialog med forskjellige aktører i våre lokalsamfunn.

Initiativet til prosjektet ble tatt i 2019, og har sin bakgrunn blant annet i nasjonale krav om at kommunene bør samarbeide bedre når det gjelder samfunnsplanlegging. 

- Vi har siden år 2000 sett at antallet arbeidsplasser i Finnmark har økt med 3 000, samtidig som Øst-Finnmark har mistet 700. Folketallet i Varanger går ned og gjennomsnittsalderen går opp. Vi må ta i bruk alle virkemidler som kan bidra til positivitet og optimisme, og vi er glad for at Fylkesmannen har gitt oss mulighet til et strategisk viktig arbeid gjennom skjønnsmidlene, sier Pedersen.

Varanger