Nedbemanning

Vi står i en spesiell situasjon hvor mange virksomheter utfordres av manglende arbeid, og dermed ser nødvendigheten for å permittere medarbeidere og/eller nedbemanne. Dette er krevende prosesser både for arbeidsgiver og arbeidstakere, selv når tiltakene er av kritisk karakter for videre drift av virksomheten.

En god gjennomføring ivaretar både medarbeidere som blir direkte berørt av permittering og nedbemanning, og de som blir igjen. God håndtering styrker troverdigheten til lederne som må effektuere en vanskelig beslutning, samtidig som det gir forutsigbarhet og reduserer uro for medarbeiderne.

Trenger du gode råd, mer kunnskap eller kapasitet for gjennomføring?

Vi har rådgivere som kan bistå ledere og tillitsvalgte med en saklig, hensiktsmessig og verdig håndtering av prosessen. Vi kan også bistå som samtalepart for berørte ledere og medarbeidere, for å bygge trygghet og mestring av utfordringene som følger med.

Ta gjerne kontakt med Ingrid Abrahamsen for en nærmere samtale rundt hvordan vi kan bidra – tlf. 96 51 30 60, e-post: ia@bedriftskompetanse.no.