I arbeidet med ny helse- og omsorgsplan har Bedriftskompetanse AS bistått i kartleggingen av dagens tjenester i sektoren, samt i utformingen av strategi og tiltak for fremtiden.

«Bedriftskompetanse ble en viktig samarbeidspartner i arbeidet med ny kommunedelplan», sier kommunalsjef Grete Prestegaard.

«Det har vært et svært interessant og givende oppdrag. Det samiske perspektivet har vært sterkt medvirkende i alle prosessene. Samtidig blir psykisk helse og forebyggende helsearbeid spesielt viktig fremover, hvor nye Hamarøy kommune har beskrevet en rekke viktige tiltak for disse områdene. Stortingsmeldingen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» er også viet oppmerksomhet, hvor den nye kommunen gjennom sitt planverk legger til rette for et aldersvennlig samfunn i tråd med statlige føringer», forteller Ann-Elise Os, seniorrådgiver og prosjektleder fra Bedriftskompetanse AS.

Bedriftskompetanse takker for oppdraget og ønsker nye Hamarøy kommune lykke til i det videre arbeidet!

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan bidra med i planprosesser i helse- og omsorgssektoren? Ta gjerne kontakt med vår seniorrådgiver Ann-Elise Os for en faglig givende og uforpliktende prat!