Kjernekompetanse:

Forretningsutvikling, prosjektledelse, prosessledelse, næringsutvikling, økonomistyring og administrasjon (ledelse til leie), sosialt entreprenørskap, forbedringsprosesser, analyser, strategisk ledelse og reiselivsledelse.

Bærekraftig utvikling, herunder redesign av forretningsmodell, sirkulær design, bærekraftsstrategi, bærekraftsrapportering og klimaregnskap.

 

Utdanning:

 • Økt konkurransekraft gjennom grønn omstilling, UiT Norges arktiske universitet
 • Studier på masternivå innen: Entreprenørskap og utviklingsaktører, Næringspolitikk og næringsutvikling, Kulturbasert næringsutvikling, EU/EØS-forvaltning, Høgskolen i Lillehammer
 • Diplomøkonom med spesialisering i reiselivsledelse, Handelshøyskolen BI
 • Styrekandidat I, Handelshøyskolen BI
 • Ledelse for offentlig sektor, NKI

Har også flere sertifiseringer i LEAN-metodikk.

 

Tidligere erfaring:

 • Seniorrådgiver, VINN
 • Konsulent, Narvik kirkelige fellesråd
 • Resepsjonssjef/salgssjef/hotellsjef/administrasjons- og økonomileder, Norlandia Narvik Hotell
 • Husøkonom, Radisson SAS Hotel Tromsø

 

Verv:

 • Kasserer, Norges guideforbund 
 • Nestleder, Kvinnenettverk Narvikregionen
 • Styremedlem, Narvik bordtennisklubb

Har tidligere innehatt verv som styremedlem i TINN, styremedlem i partnerskapet Ofoten studiesenter, medlem av VINNs råd (ansattevalgt), meddommer i Ofoten Tingrett, økonomiansvarlig i Narvik bordtennisklubb og økonomiansvarlig i Narvik idrettslag.