Ansattliste

  • Andreas Hanssen

    Økonomisjef
    905 24 017
    Se e-post
  • Ann Kristin Andreassen

    Seniorrådgiver
    995 19 351
    Se e-post
  • Bror Myrvang

    Seniorrådgiver
    481 74 683
    Se e-post
  • Eivind Hellevik

    Seniorrådgiver
    906 14 830
    Se e-post
  • Evy Pedersen

    Seniorrådgiver
    482 67 452
    Se e-post
  • Hanne-Ma Markussen

    Seniorrådgiver
    901 90 745
    Se e-post
  • Ivan C. Burkow

    Seniorrådgiver
    913 24 360
    Se e-post
  • Kjetil Woje

    Seniorrådgiver
    918 89 694
    Se e-post
  • Linn Beate Sollund-Walberg

    Ass. direktør / seniorrådgiver
    99 00 63 18
    Se e-post
  • Mailinn Friis

    Seniorrådgiver
    452 04 925
    Se e-post
  • Roger Solberg

    Seniorrådgiver
    488 66 359
    Se e-post
  • Roger Veinan

    Adm. direktør / seniorrådgiver
    997 08 589
    Se e-post