Jeg ønsker å bistå i prosesser for å utvikle organisasjoner på sentrale områder, spesielt kommunale organisasjoner. Gjennom 26 år som rådmann/kommunedirektør har jeg etablert solid erfaring fra helheten innenfor kommunal drift. Tidligere har jeg også ervervet detaljert erfaring innen fagområder som personal, økonomi og IT.

Mitt spesialområde er budsjett, samtidig som jeg har bred erfaring med de fleste store prosessene i en kommune, eksempelvis relatert til beredskap, internkontroll og planarbeid. Jeg har erfaring med omorganiseringsprosesser fra flere kommuner, eksempelvis var jeg prosjektleder for sammenslåingen av Kvalsund og Hammerfest kommuner. 

 

Kjernekompetanse:

Organisasjonsutvikling, prosessledelse innenfor alle områder i kommunal virksomhet, prosjektledelse, kommunal økonomi, kommunalt planarbeid og styrearbeid i private virksomheter.

 

Utdanning:

 • Masterstudie i stedsutvikling (fullført kursdel), UiT - Norges arktiske universitet
 • Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Finnmark
 • IT og media, Høgskolen i Finnmark
 • Allmennlærer, Høgskolen i Finnmark

Har også gjennomført en rekke kurs innen idrett, prosjektledelse, budsjett, regnskap, IT, HMS-IK og offentlig forvaltning.

 

Tidligere erfaring:

 • Selvstendig næringsdrivende
 • Kommunedirektør, Måsøy kommune
 • Rådmann, Hammerfest kommune
 • Rådmann, Måsøy kommune
 • Økonomikonsulent, Måsøy kommune
 • Personalkonsulent, Måsøy kommune
 • Prosjektleder, Måsøy kommune
 • Lærer og adjunkt, Havøysund skole

 

Verv:

 • Styreleder, Porsa Kraftlag AS
 • Styreleder, Finnmark Fotballkrets
 • Styremedlem/nestleder, Hammerfest IF Stein
 • Styreleder, Vest-Finnmark krisesenter
 • Styreleder, Museene for kystkultur og gjenreisning

Har tidligere innehatt verv som styreleder i Hammerfest Energi og Hammerfest Energi nett/Lucerna.