Jeg er spesielt opptatt av å koble analyse med gode prosesser, og mener at målrettede analyser er en forutsetning for gode prosesser som vil gjøre en varig forskjell.

 

Kjernekompetanse:

Omstillings- og endringsprosesser, kommuneøkonomi og -analyser, samfunnsanalyser, organisasjonsutvikling, prosessledelse, prosjektledelse,  lederutvikling og strategi.

 

Utdanning:

 • Master i Ledelse, Høgskolen i Harstad
 • Master i kompetansestyring, Senter for lederutdanning, BI
 • Cand. mag., Høyskolen i Bodø
 • Endringsledelse, Høyskolen i Bodø
 • Administrasjon og ledelse, Høgskolesenteret i Bodø
 • Økonomi og administrasjon, Høgskolesenteret i Rogaland
 • Ingeniør bygg og anlegg, NKI Ingeniørskole
 • Grunnfag historie, Nordland Distriktshøyskole

 

Tidligere erfaring:

 • Rådmann (innleid), Moskenes kommune
 • Rådmann (innleid), Ibestad kommune
 • Fagansvarlig/foreleser i kommunal økonomi, Høyskolen i Harstad
 • Rådmann, Loppa kommune
 • Seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
 • Egen konsulentvirksomhet, Vei - Ut
 • Teknisk sjef, Røst kommune
 • Ingeniør teknisk avdeling, Fylkeslandbrukskontoret Nordland

 

Verv:

 • Nestleder rådmannsutvalget, KS Finnmark
 • Styremedlem og ungdomsleder, FK Bodø Glimt

Har tidligere innehatt verv som nestleder rådmannsutvalget i KS-Finnmark, samt som styremedlem i Røst Utviklingsselskap AS og FK Bodø Glimt.