Jeg bistår kunder som en profesjonell samtalepartner og støttespiller, hvor mitt fokus er på sortering og prioritering for å ta steget videre. Gjennom tydelig kommunikasjon, engasjement, omsorg og ansvarliggjøring jobber jeg for at du og din virksomhet skal nå ønskede mål.

 

Kjernekompetanse:

Psykososialt organisatorisk arbeidsmiljø, HMS, organisasjonsutvikling, prosessledelse, lederutvikling, coaching og veiledning.

 

Utdanning/sertifiseringer:

  • Sertifisert MTM2 (medarbeider tilfredshet monitoring), Faktaundersøkelse og JTI
  • Moderne organisasjonsteori ved tusenårsskiftet, endringsledelse, Universitetet i Tromsø
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen
  • Prosjektstyring og prosjektledelse, Universitetet i Tromsø
  • KAN-studiet; kompetanseutvikling i arbeids- og næringsliv
  • Interfakultær cand. mag. grad; Informasjonsrådgiverstudiet, pedagogisk mellomfag, offentlig politikk og administrasjon, Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Lillehammer

 

Tidligere erfaring:

  • Organisasjonsutvikler/spesialrådgiver, Stamina Helse AS
  • Organisasjonskonsulent, egen virksomhet
  • Seniorrådgiver, Opinor Organisasjonsutvikling AS
  • Førstekonsulent, Aetat