Jeg er opptatt av erkjennelse i endrings- og utviklingsarbeid, hvor forutsetningen for å lykkes er: "I erkjennelsen av det som er skjer endring".

 

Kjernekompetanse:

Prosessledelse i grupper med fokus på sammenhengen mellom å bli påvirket og å påvirke, med forankring i at vi ansvarer for egne reaksjoner.

 

Utdanning:

  • Profesjonsutdanning som fysioterapeut, Fysioterapihøgskolen i Oslo
  • Strategisk ledelse, Handelshøyskolen BI
  • Gestaltcoach, Norsk Gestaltinstitutt AS

 

Tidligere erfaring:

  • Personal- og organisasjonssjef, Rana sykehus
  • HR-sjef, Vale Norway, Mo i Rana
  • 16 år som konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og coaching