Offentlige finansieringsordninger - informasjon og dokumentasjon

Når behovet for å søke ekstern finansiering melder seg, er det gjerne mye informasjon som skal identifiseres og konsumeres, og mye dokumentasjon som skal produseres.

Offentlige finansieringsordninger

Vi kan hjelpe deg i arbeidet med å:

  • Vurdere om din idé kvalifiserer til å motta støtte
  • Orientere deg blant mulige finansieringskilder – eksempelvis kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller andre  
  • Raskt klargjøre hva søknadsprosessen krever av dokumentasjon og hvordan søknaden bør utformes
  • Utforme prosjektplan, forretningsmodell/forretningsplan og søknad
  • Rapportere på tildelte midler underveis og ved avsluttet prosjekt

 

Vil du vite mer om mulighetene som ligger i offentlige tilskuddsordninger?

Vi inviterer til en uforpliktende prat rundt spørsmål og behov din bedrift har.

Ta gjerne kontakt med vår seniorrådgiver Ann Kristin Andreassen, tlf. 995 19 351, aka@bedriftskompetanse.no.