god jul

Gjennom 40 år har våre medarbeidere delt av sin kompetanse, og gjennom dette bidratt til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer i nord. Det gjør oss svært stolt. Jubileet ble behørig feiret i Narvik, hvor vi også har etablert oss med kontor dette året.  

Gjennom 2021 har vi styrket oss med flere dyktige kollegaer. Det gleder oss stort at både Mailinn Friis og Marthe T. Borchgrevink er tilbake som seniorrådgivere i Tromsø. Likeså at vi fikk Kirsten Østby på plass i Tromsø fra oktober av. I tillegg har vi styrket oss gjennom rekrutteringen av Ann Kristin Andreassen i Narvik. I sum har dette gitt oss mer kompetanse og kapasitet innenfor etterspurte kompetansefelt som bærekraftig utvikling, næringsutvikling, lederrekruttering, karriererådgivning, organisasjons- og bedriftsutvikling. Samtidig ser vi frem til å få Astrid Lauritzen på plass i kollegiet i Bodø når det nye året starter. Hun styrker oss ytterligere på blant annet coaching og lederutvikling.

På tross av pandemien og dens konsekvenser har vi hatt et morsomt, givende og utviklende år. En stor takk til våre kunder og samarbeidspartnere – for også i år å ha gitt oss meningsfulle oppdrag, og for godt samarbeid i tiden vi har tilbrakt sammen. Vi ser frem til fortsettelsen i 2022.

Med ønske om en riktig god jul og et oppløftende nytt år, fra alle oss i Bedriftskompetanse AS