Forretningsmulighetene er store i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland

Styrket samarbeid mellom bedrifter i denne regionen skal bidra til økt konkurransekraft. Gjennom en skreddersydd prosess hjelper vi bedrifter med å finne samarbeidspartnere. Erfaringsmessig har bedriftenes behov vært knyttet til kapasitet og/eller komplementær kompetanse for gjennomføring av større oppdrag, søk etter underleverandører og/eller partnersøk for inntreden i et nytt marked.

Behovstilpasset støtte og nettverk

Prosjektet Business Support gir behovstilpasset støtte til den enkelte bedrift. Bedriftens spesifikke behov og mål matches med prosjektets nettverk, for skreddersydde møter med potensielle kunder eller partnere. Målgruppen i Nord-Norge er bedrifter som er eksportmodne, som har et eksportpotensial og som ønsker å kartlegge forretningsmuligheter i de nordlige delene av Sverige og/eller Finland.

Målgruppe Business Support

Gjennom våre prosjektpartnere har vi god lokalkunnskap og et stort nettverk i regionen. Partnere er Norrbottens Handelskammer i Luleå, BusinessOulu i Oulu og NESO i Nord-Norge, hvor Bedriftskompetanse er operativ partner.

Bedriftskompetanse og nettverket bistår bedriften med utarbeidelse av bedriftsprofil, partnersøk, tilrettelegging og gjennomføring av møter samt oppfølging i etterkant. Vi samarbeider med bedriften gjennom hele prosessen.

Finansiert gjennom tilskudd

Prosjektet er i stor grad finansiert gjennom Innovasjon Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

Bedriften forplikter seg til å avsette nødvendig tid og ressurser som kreves for på en profesjonell måte å gjennomføre de aktiviteter som er avtalt gjennom deltakelsen.  Deltakerbedriften har en liten egenandel for å delta i prosjektet. Ut over dette dekkes kostnader til forberedelser, gjennomføring og oppfølging av prosjektet.

Vi vil gjerne hjelpe deg å kartlegge dine muligheter

Vi inviterer til en uforpliktende prat rundt spørsmål og behov din bedrift har for å kunne delta i prosjektet og oppnå økt konkurransekraft gjennom styrket samarbeid. Ta gjerne kontakt med:

Anne-Karin Måseide-Olsen, seniorrådgiver/prosjektleder Business Support

E-post: akmo@bedriftskompetanse.no, tlf: +47 977 26 705