Arbeidsmiljøarbeidet må kobles tett til kjernevirksomheten og krever systematisk og strukturert arbeid, ikke "happenings". Solid faglig tilnærming og en helhetlig prosess rundt arbeidsmiljøundersøkelsen gjør den til et verdifullt verktøy for ledelse og utvikling.

Vår arbeidsmiljøundersøkelse:

  • Tilpasses din virksomhets forretningsmessige mål og strategier
  • Sikrer bredde og relevans i tilnærming og problemstillinger
  • Involverer organisasjonen slik at eierskap og troverdighet sikres
  • Skaper bevissthet og positivitet rundt det som fungerer
  • Gir entydig kunnskap om forbedringspunkter
  • Gir utgangspunkt for en målrettet og gjennomførbar handlingsplan

Verdien av arbeidsmiljøundersøkelsen står og faller på relevans i kartleggingen, samt medarbeidernes vilje og evne til å bidra med ærlige tilbakemeldinger. Våre kunder gir oss svært gode tilbakemeldinger på at vi lykkes i dette arbeidet.