Kommunenes sentralforbunds veileder i internkontroll har fått navnet "Orden i eget hus". Det handler om å levere alle pålagte oppgaver, med riktig kvalitet, i tide. Samtidig skal organisasjonen sørge for betryggende HMS og dokumentasjon. Orden i eget hus betyr også godt omdømme og god stemning i laget.

Vårt team på kommunal sektor innehar bred fagkompetanse i styring, ledelse og internkontroll. Vi bistår med:

  • Forberedelser til og tilrettelegging for innføring av internkontroll, herunder kompetanseheving
  • Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag - alt du må legge til grunn før oppstart
  • Arbeidsverksteder for å utvikle politikk og strategier for internkontroll
  • Arbeidsverksteder for risikovurdering, kontrollmetoder og avviksarbeidet
  • Støtte til prosessledelse og prosessarbeidet som fordres når internkontroll skal innføres
  • Råd om medvirkning og involvering av tillitsvalgte
  • Forberedelser til innføring av IT-baserte løsninger
  • Søknader om virkemidler til innføring av internkontroll
  • Utarbeidelse av kommunedirektørens samlede retningslinjer for internkontroll og andre styringstema