Prosjektledelse

God prosjektmetodikk bidrar til kvalitet i utviklingsarbeidet og begrenser risiko for prosjekteier. Prosjektorganisering er også et effektivt virkemiddel i gjennomføring av endringsprosesser. Vi jobber prosjektbasert hver eneste dag, og kan prosjektledelse fra start til slutt.

Vi leverer prosjektledelse som:
  • Bygger på kompetanse på fag, bransje og rammebetingelser
  • Gjennomføres til avtalt tid og innenfor budsjett
  • Involverer nødvendige ressurser og sikrer internt eierskap
  • Er praktisk organisert og tilpasset ønsket resultatoppnåelse
  • Fokuserer fremdrift, beslutninger og resultat
  • Gir gevinst med effekt ut over prosjektperioden

Bruk våre prosjektledere enten det dreier seg om store, komplekse prosjekter eller avgrensede prosjektfaser med særskilte behov. Vi tilbyr også bedriftsintern opplæring og trening i prosjektledelse.

Kontaktperson

Kjetil Woje Seniorrådgiver
918 89 694
Se e-post
Ann Kristin Andreassen Seniorrådgiver
995 19 351
Se e-post