Innsikt og analyse

Systematisert kunnskap er et nødvendig utgangspunkt for gode beslutninger. Vi utfører analyser innenfor en rekke områder hvor det ikke foreligger systematisk innsamlede data, eller relevante analyser av årsakssammenhenger og resultater.

Et utvalg analyser vi utfører for våre kunder:
  • Næringsanalyser, eksempelvis Konjunkturbarometeret for Nord-Norge
  • Regionale næringsanalyser som fokuserer på nærings- og bosettingsstrukturer, utviklingstrekk og konsekvenser i kommuner og regioner
  • Ringvirkningsanalyser
  • Markedsanalyser som beskriver markedsstørrelser, konkurranseforhold, utviklingstrekk og andre relevante forhold
  • Økonomiske analyser, herunder også kommunaløkonomiske
  • Ståstedsanalyser i forkant av omstillingsprosesser
  • Samfunnsregnskap for bedrifter og større virksomheter
  • Samfunnsanalyser

Basert på solid faglig metodikk skreddersyr vi analyse og rapport ut fra din virksomhets behov. På noen områder samarbeider vi også med komplementære fagmiljøer, særlig innenfor makro- og samfunnsøkonomi.

Kontaktperson

Kjetil Woje Seniorrådgiver
918 89 694
Se e-post
Ann Kristin Andreassen Seniorrådgiver
995 19 351
Se e-post