Vi bistår med:
  • Prosessledelse for en målrettet gjennomføring av din strategiprosess
  • Strategiske analyser som gir økt innsikt i strategisk posisjon, marked eller bransje som et faktabasert beslutningsgrunnlag for videre utvikling
  • Strategiutvikling fra et prosessperspektiv som ivaretar forankring i eksisterende mål og visjoner, sikrer internt eierskap, samt nødvendig involvering og deltakelse i organisasjonen
  • Strategiimplementering som sikrer realisering gjennom endring i praksis

Vår erfaring med strategiarbeid er fra et bredt spekter av kunder, både offentlige og private, store og små. For alle gjelder at mulighetene for et godt resultat er størst når strategiarbeidet sees i sammenheng med organisasjon og virksomhetsstyring.