Det grønne skiftet, bærekraftig utvikling, bærekraftsmål, EUs taksonomi, bærekraftsrapportering og bærekraft som konkurransefortrinn – hva betyr dette for din virksomhet?

Økende fokus rundt og viktighet av bærekraft fører gjerne med seg mange spørsmål. Er strategien vår bærekraftig? Hvordan ser forretningsmodellen vår ut, i et bærekraftsperspektiv? Er bærekraftsmålene viktige for oss? Må vi rapportere? Bør vi rapportere? Er vi og styret «på ballen»?

Trenger du noen å drøfte disse spørsmålene med? Ta gjerne kontakt med vår seniorrådgiver Ann Kristin for en uforpliktende prat.

Vi bistår med kompetanse på:

  • Vesentlighetsanalyser (interessentanalyse, verdikjedekartlegging, samt utvelgelse og operasjonalisering av relevante bærekraftsmål)
  • Bærekraftsrapportering
  • Bærekraftsstrategi
  • Redesign av forretningsmodell
  • Sirkulær design
  • Styreseminar om bærekraft
  • Finansieringssøknader
  • Næringsutvikling