Vi tilbyr en unik sammenstilling, sortering og analyse av fakta som gir ny kunnskap og forståelse av både fraværs- og nærværsfaktorene i din organisasjon. Analysen er fundamentert i relevant fraværsforskning, samt nyere forskning på psykososialt arbeidsmiljø. Rapporten fra analysen utgjør dermed et solid verktøy for målrettet arbeid med reduksjon av "rotårsakene" til fraværet, samt styrking av faktorene som gir nærvær.

Fraværsprofil