Vi bistår i utarbeidelsen av en forretningsplan som:
  • Sikrer en målrettet og systematisk gjennomgang av de viktigste områdene som skal bidra til utvikling og lønnsomhet
  • Strukturerer det videre arbeidet gjennom konkretisering av mål, strategi, nødvendige ressurser og kompetanse
  • Kommuniserer din idé til potensielle investorer eller i forbindelse med søknader om støtte fra virkemiddelapparatet. Dette gjennom dokumentasjon av forretningsmessig potensial og strategiske fortrinn.
  • Dokumenterer et anslag for langtidsbudsjett og kapitalbehov de første 3-5 år

Erfaring fra bistand til ulike typer aktører har gitt oss mye kunnskap om hvordan en god forretningsplan omsettes til realiserte aktiviteter. Derfor er et viktig kapittel i forretningsplanen viet operasjonalisering av din forretningsplan – hvordan komme fra ord på papir til reell forretningsvirksomhet.