Som prosessledere er vår oppgave å tilrettelegge for at gruppen arbeider best mulig sammen, samt sikre fremdrift, slik at arbeidet kommer i mål innenfor avsatt tidsramme. Ved behov kan vi også bidra med faglige innlegg, forberedelse og oppsummering av prosessen. 

Våre prosessledere bidrar til:
  • Målrettet og konstruktiv problemløsning
  • Effektiv bruk av tid og ressurser
  • Riktig arbeidsmetodikk
  • Kreativitet og medvirkning
  • At problemstillinger og synspunkter belyses og vurderes på riktig nivå
  • Bedre løsninger og resultater

Vi bistår som prosessledere i workshops, seminarer og arbeidsmøter, samt tilbyr kurs og trening i prosessledelse.