En god gjennomføring av nedbemanningsprosessen ivaretar både medarbeidere som blir berørt av nedbemanning, og de medarbeiderne som blir igjen. God håndtering styrker troverdigheten til lederne som må effektuere en vanskelig beslutning, og gir forutsigbarhet i en utfordrende prosess.

Vi bidrar gjennom:
  • Rådgivning til ledelse og tillitsvalgte for en saklig, hensiktsmessig og verdig håndtering av nedbemanningen
  • Samhandling med medarbeidere som er berørt av nedbemanning, herunder personlig rådgivning og karriereveiledning med fokus frem mot ny jobb, og som samtalepart for mestring av utfordringene ved jobbskiftet
  • Bistand til håndtering av prosess for medarbeidere som blir igjen i virksomheten