Vi bidrar til varige forbedringer gjennom:
  • Å sikre eierskap og forankring i ledelsen, samt involvering og delaktighet i hele virksomheten

  • Metodikk som understøtter kjernevirksomhet og strategiske mål

  • Opplæring i relevante metoder og verktøy

  • Stegvise forbedringer i et langsiktig perspektiv

  • Relevant og realistisk målstyring

Vår tilnærming tar utgangspunkt i din virksomhets forbedringsbehov, og vi anvender en Leanmetodikk tilpasset norske forhold. Vi bistår med prosessledelse og rådgivning i implementering av Lean, kombinert med kompetanseoverføring som sikrer videreføring etter at vår bistand avsluttes. Vår kompetanse på leder- og organisasjonsutvikling, samt prosjekt- og prosessledelse, sikrer en helhetlig implementering med fokus på varige forbedringer og økt verdiskapning.